Kohei Yoshiyuki’s “The Park”
1979

Kohei Yoshiyuki’s “The Park”

1979